Doprava zdarma od 2500 Kč a bezplatné vrácení do 30 dnů
Švédský design a kvalita
4,6 průměrné hodnocení s 620 000+ recenzí
Cart icon

Zásady ochrany soukromí

O osobních údajích

Pro nás v RevolutionRace je vaše soukromí důležité; naši zodpovědnost spočívající ve zpracovávání vašich osobních údajů a manipulaci s nimi bezpečným a zabezpečeným způsobem bereme vážně. Dodržujeme všechny právní předpisy a nařízení, které na ochranu soukromí vztahují. Tyto zásady vám mimo jiné pomohou pochopit, jaký druh informací shromažďujeme a jak se tyto informace používají. Vždy nás můžete kontaktovat a položit nám dotazy o tom, jak s vašimi osobními údaji manipulujeme. Správcem pro zpracování vašich osobních údajů je Revolutionrace AB, 556938-2913, Nils Jakobsonsgatan 5D, 504 30 Borås, Švédsko. Pokud chcete RevolutionRace kontaktovat, kontaktní informace najdete na internetových stránkách.
 


Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje jsou zpracovávány mírně odlišně v závislosti na několika podmínkách: zda jste neregistrovaný zákazník, který si prohlíží naše internetové stránky a nakupuje; zda jste si vytvořili účet a jste tedy na internetových stránkách registrováni; nebo zda jste se přihlásili k odběru informací od nás prostřednictvím našeho newsletteru. V následujících částech si můžete přečíst informace o zpracovávání osobních údajů pro každou jednotlivou kategorii.
 


Informace o vás jako zákazníkovi

Abychom mohli vyřizovat vaše objednávky a nákupy, potřebujeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • Jméno

 • Adresu, telefonní číslo a email

 • Osobní číslo (u některých platebních možností)

 • Informace o platbách a historii plateb

 • Informace o vaší objednávce (např. číslo objednávky, objednané výrobky, dodací adresa, faktury atd.)

Tyto údaje jsou zpracovány a shromažďovány na právním základě spočívajícím v plnění kupní smlouvy; bez těchto informací nemůžeme smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, splnit. Informace zůstanou uloženy 36 měsíců od okamžiku, kdy byla provedena dodávka a platba; tyto údaje jsou uchovávány po tuto dobu, abychom vám mohli být nápomocni, pokud chcete uplatnit případný nárok nebo záruku.

 

Abychom mohli dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují, musíme zpracovávat následující informace, které se vás týkají:

 • Jméno

 • Adresa

 • Informace o platbách a historii plateb

 • Informace o vaší objednávce (např. číslo objednávky, objednané výrobky, dodací adresa, faktury atd.)

To děláme na právním základě zákonné povinnosti, což znamená, že tyto údaje musíme zpracovat, abychom vyhověli zákonům a předpisům, jež se na nás vztahují. Jedním příkladem je zákon o účetnictví (bokföringslagen), který nám ukládá, abychom tyto informace s omezeným přístupem uchovávali po sedm (7) let + současný rok.

 

Abychom vám mohli poskytovat zákaznický servis, potřebujeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • Jméno

 • Telefonní číslo a email

 • Osobní číslo (u některých platebních možností)

 • Informace o platbách a historii plateb

 • Informace o vaší objednávce (např. číslo objednávky, objednané výrobky, dodací adresa, faktury atd.)

 • Informace, které jste nám poskytli při komunikaci s námi

To probíhá na právním základě spočívajícím v tom, že zpracovávání těchto údajů je nezbytné pro uspokojení našeho a vašeho oprávněného zájmu, to znamená proto, abychom mohli odpovídat na otázky, které nám a našemu zákaznickému servisu případně kladete. Tyto informace zůstanou uloženy po dobu 36 měsíců, aby bylo možné efektivně řešit problémy se zákaznickým servisem a vyřizovat případné reklamace.

 

Za účelem poskytování marketingových materiálů, abychom vám mohli ukázat naše výrobky a nabídky, a to jak na našich internetových stránkách, tak i prostřednictvím našich partnerů, zpracováváme o vás následující informace:

 • IP adresu

 • Data shromážděná z cookies a podobných souborů jako například informace o tom, na které výrobky jste klikli a které stránky jste navštívili

 • Číslo objednávky

 • Telefonní číslo

Tato informace je zpracována na právním základě nezbytného uspokojení našeho oprávněného zájmu týkajícího se nabízení vám našich výrobků po dobu až jednoho roku od vaší poslední aktivity na našich stránkách. K usnadnění uplatňování tohoto právního základu využíváme různé externí reklamní služby a partnery. Další informace o shromažďování, sdílení, používání a mazání těchto údajů a o způsobu zpracování dat v těchto kanálech získáte kliknutím na následující odkazy:

Google: https://policies.google.com/privacy/partners

Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

 

Chcete-li dostávat náš newsletter, různé nabídky, účastnit se zákaznických průzkumů, poskytovat nám zpětnou vazbu či nám klást otázky na našem zákaznickém fóru, potřebujeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • Jméno

 • Adresa, telefonní číslo a emailová adresa

 • Informace, které jste poskytli sami (např. vaše písemné/vyjádřené názory, zpětná vazba atd.)

Tyto údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že jsme získali váš souhlas ohledně informací, které jste nám poskytli. Doba uchovávání těchto údajů se může lišit v závislosti na situaci, ale je vždy uvedena v souhlasu, který v daném okamžiku udělujete; svůj souhlas můžete jako registrovaný uživatel kdykoli odvolat.

 


S kým můžeme vaše informace sdílet?

Někdy sdílíme informace včetně osobních údajů s některými příjemci za účelem zpracování výše popsaných údajů. V některých případech, kdy dodavatelé nebo partneři třetích stran zpracovávají údaje naším jménem, nebo v případech vyžadovaných zákonem uzavřeme dohody o osobních údajích, které zajistí, aby tyto strany vaše osobní údaje také zpracovávaly v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Nikdy bez vašeho svolení vaše informace neprodáváme žádné jiné straně. K stranám, s nimiž vaše informace můžeme sdílet, patří:
 

Poskytovatelé služeb

Aby mohly být v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů splněny dané účely, můžeme vaše osobní údaje sdílet se společnostmi, které nám poskytují určité služby. K těmto službám patří vyřizování pošty a dodávání vašeho zboží, nebo jde o firmy, které nám poskytují jisté systémy, jež používáme. Tyto společnosti mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi výslovnými pokyny a vaše informace nesmí být použity jiným způsobem než pro tyto účely.
 

Poskytovatelé platebních služeb

K vyřizování plateb na našich stránkách využíváme různých poskytovatelů platebních služeb. Každý poskytovatel platebních služeb je správce osobních údajů zodpovědný za zpracovávání vašich osobních údajů; každý má zvláštní podmínky, které se ho týkají. Při volbě způsobu platby, který chcete na internetových stránkách použít, obdržíte informace o podmínkách zpracování osobních údajů.
 

Firemní partneři

Abychom byli schopni našim partnerům kompenzovat internetový provoz, který nám prostřednictvím svých kanálů zajistili, sdílíme určité informace s našimi firemními partnery, jako například číslo objednávky a kupní cenu. Tyto informace jsou sdíleny výhradně za tímto účelem a nejsou dále sdíleny ani prodávány jiným stranám k jiným účelům.
 

Ostatní příjemci

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat i jiným příjemcům jako například právním orgánům, pokud je to vyžadováno zákonem. Pokud dojde k úplnému či částečnému odprodeji naší firmy a/nebo jejímu sloučení s jiným subjektem či firmou, vaše osobní údaje mohou být poskytnuty našim poradcům, jakémukoli případnému kupci, poradcům tohoto kupce a mohou být postoupeny novým majitelům firmy.
 


Vaše práva

Máte právo vědět, kterými osobními údaji o vás disponujeme a které osobní údaje používáme prostřednictvím tzv. datového registru. Chcete-li mít úplný výpis údajů, kterými o vás disponujeme, obraťte se na zákaznický servis, který vám bude nápomocen.

Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly správné a aktuální; máte právo požádat o změnu nesprávných informací, kterými o vás disponujeme. Pokud se některé z informací, které jste nám poskytli, například e-mailová adresa, vaše jméno nebo podrobnosti o platbě změní, požádejte o pomoc zákaznický servis. Chcete-li zrušit svůj účet, můžete za tímto účelem také kontaktovat zákaznický servis.

Abyste měli k dispozici informace o způsobu zpracovávání vašich osobních údajů, rozhodli jsme se kromě informací uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí poskytnout také informace ohledně shromažďování osobních údajů. Tyto informace zahrnují informace, které zpracováváme, právní základ tohoto zpracovávání a dobu, po kterou budou údaje zpracovány. Kromě toho jsou aktualizované informace o zpracovávání osobních údajů vždy zveřejněny na našich internetových stránkách.

V případech, kdy jsme vaše osobní údaje zpracovávali na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv svůj souhlas týkající se zpracování odvolat. Máte také právo zabránit určitému zpracování údajů, například procesům souvisejícím s přímým marketingem a zasíláním newsletterů. Za určitých okolností máte také právo na výmaz nebo zablokování vašich osobních údajů. Tato práva však neplatí v případech, kdy je ze zákona vyžadováno vaše údaje zachovat nebo jinak spravovat; pokud tyto informace potřebujeme k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo pro jiné podobné právní/smluvní účely.
 


Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů, můžete se vždy obrátit na náš zákaznický servis. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste od nás obdrželi, nebo s informacemi o tom, jak vaše údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu.
 


Cookies

Bližší informace o cookies jsou uvedeny v našich zásadách týkajících se cookies.

×