Hledat podle kategorie, produktu, aktivity...
Mládež
Novinky
Bestsellers
Doplňky
Boty

Udržitelnost

A Responsible Race

“Nature will remain our playground”, pouze pokud budeme jednat společně a naléhavě.

V RevolutionRace se snažíme být atraktivním zaměstnavatelem a chovat se společensky a ekologicky odpovědně. Říkáme tomu “A Responsible Race”. Uvědomujeme si, že nejsme dokonalí. Jsme pokorní ohledně našich úspěchů a víme, že se můžeme stát udržitelnějšími. Slibujeme, že budeme otevřeně ohledně našich výzev a budeme se i nadále zlepšovat. Naše výrobky vyrábíme tak trvanlivé, jak je to jen možné. Vytváříme velmi málo odpadu a pro zajištění bezpečnosti zákazníků dodržujeme přísné chemické směrnice. Zaměřujeme se na pohodu a rozvoj našich zaměstnanců. Pracujeme na zajištění společenské odpovědnosti našich dodavatelů. Systematicky pracujeme na snižování našeho dopadu na životní prostředí měřením našich emisí CO2 a aktivně pracujeme na jejich snižování.

icon-checkmark-white.svg Odolné a bezpečné výrobky 
icon-checkmark-white.svg Inspirovaní zaměstnanci 
icon-checkmark-white.svg Společenská odpovědnost v našem dodavatelském řetězci 
icon-checkmark-white.svg Ochrana klimatu 
icon-checkmark-white.svg Cirkularita zdrojů
icon-checkmark-white.svg Odpovědnost za životní prostředí v našem dodavatelském řetězci

×